Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

แพ็คเกจทัวร์

แพ็คเก็ตโรงแรมฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : easy1
ปลายทาง : ฮ่องกง, มาเก๊า
การเดินทาง : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระยะเวลา : 3 วัน
ช่วงการเดินทาง : ทุกวัน
ราคาเริ่มต้น : 5,900 บาท / ต่อคน

อัตราค่าบริการรวม

1.            ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรม 4 ดาว  (พักห้องคู่) Harbour Plaza 8 Degree

2.            รถรับส่ง สนามบิน -โรมแรม -สนามบิน  Seat in Coach

3.             ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง (นำเที่ยววัดนางชีจี่หลิ่น, วัดแชกงหมิว, ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านยาสมุนไพรจีน)

OPTION เลือกซื้อทัวร์ ช่วงบ่าย

1.            นำชมพระใหญ่ ลันเตา ขึ้นกระเช้า นองปิง ท่านละ 3,000 บาท รวมค่ากระเช้าและค่ารถ

2.            บัตรดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง  ผู้ใหญ่ 2,100 บาท / เด็ก 3-11 ปี  1,450 บาท

3.            อาหารเช้าดิ่มซ้ำ 400 บาท/ท่าน 4 ท่านขึ้นไป  อาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ 550 บาท/ท่าน 10ท่านขึ้นไป

4.            อาหารทะเล เหล่ยหยี่หมุ่น เมนูเอ ท่านละ 4,500 บาทรวมค่ารถรับส่ง

5.            เซินเจิ้น ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งหล่อหวู่ ร้านหยก ร้านยาเป่าฟูหลิง รวมค่ารถไฟ และค่าวีซ่ากรู๊ฟ (4ท่านขึ้นไป)

ราคาท่านละ 3,900  บาท รวมอาหารกลางวัน

6.            มาเก๊า ซิตี้ทัวร์ รวมค่าเรือเฟอร์รี่ขาไป 3,900 บาทรวมอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการไม่รวม

·        ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ ฮ่องกง กรุงเทพฯ

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

·        ทิปไกด์ฮ่องกง 50 เหรียญ  HKD/ท่าน

หมายเหตุ ราคาไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเนื่อง,หรือเทศกาลต่างๆ

เฉพาะพักคืนวันอาทิตย์ - พฤหัสเท่านั้น หากท่านต้องการพักคืนวันศุกร์ และเสาร์จ่ายเพิ่ม 900 / ห้อง / คืน

 


** โปรแกรมทัวร์เต็มกรุณาโหลดที่ปุ่มด้านล่าง **                                                                          

ทัวร์เพิ่มเติมกรุณา ไปที่หมวด   ไอคอนบนสุด
อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ประกันทางอากาศ ภาษีน้ำมัน
 • โรงแรม อาหาร สถานที่เที่ยว รถรับส่ง ไกด์ไทย วีซาหมู่คณะจีน ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
 • ทิปไกด์ 30 เหรียญ / ท่าน /วัน
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com