Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

แพ็คเกจทัวร์

ชม โชว์ อลังการ The House of Dancing Water (MACAU)
รหัสทัวร์ : easy5
ปลายทาง : ฮ่องกง, มาเก๊า
การเดินทาง : xx
ระยะเวลา : 1 วัน
ช่วงการเดินทาง : XXX
ราคาเริ่มต้น : 0 บาท / ต่อคน
All Rates in HK$. Ticket Price VIP A Reserve B  Reserve C Reserve
Monday - Sunday             Except Dark day Adult Walk in 1480 980 780 580
Variety Travel Rate 1410 935 745 555
Child Variety Travel Rate 1410 835 665 495
12 or under
Remarks: 
1. The  show  lasts  about  90  minutes  and  no  intermission.
    2. Children  under  6 yrs  old  are  not  recommended  to  watch  the  show;  regardless  of  ages,  all  guest  have  to  hold  a
   valid  ticket  for  admission,  even  a  baby.
    3. In  order  not  to  disturb  other  audience  and  performers,  late  attendees  could  only  get  into  the  threater  between  the
   changing  times  of  the  scenes.
4.  Once  the  booking  is  confirmed,  no  change,  cancellation  or  refund  of  tickets  is  available.
5.  Booking  must  be  made 1‐2  working  days  in  advance.
6. All  information  is  for  reference  only  and  is  subject  to  change  without  notice.
                                                         
อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ประกันทางอากาศ ภาษีน้ำมัน
 • โรงแรม อาหาร สถานที่เที่ยว รถรับส่ง ไกด์ไทย วีซาหมู่คณะจีน ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ยังไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
 • ทิปไกด์ 30 เหรียญ / ท่าน /วัน
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสด
  - ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - 
  ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ 
      **
  ชำระโดยบัตรเครดิต(เนื่องจากเป็นระบบ Non Mobile) คิดค่าธรรมเนียม 3%**
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  - เมื่อลูกค้านำเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 9263296 หรือ 
    scan หรือ ถ่ายรูป และส่งมาทาง Email : variety1_hkg@hotmail.com 


  ชื่อบัญชี วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส
  ตามรายละเอียดด้านล่าง
สัญลักษณ์  ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ รัตนาธิเบศร์ 348-2-22910-5
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางใหญ่ไนท์บาซาร์ 776-2-13040-2
กรุงเทพ กระแสรายวัน บางใหญ่-นนทบุรี 221-3-03344-8
กรุงไทย ออมทรัพย์ ตลาดกลางบางใหญ่ 758-0-01901-9
การสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำตามใบแจ้งการชำระเงิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นหากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

หากมีข้อสอบถามหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่

 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com