Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

ทัวร์ไต้หวัน

 
 
 
ZT2TG ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI AIRWAYS(TG)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : พ.ค.-ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 25,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
PT1XW ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : NOK SCOOT(XW)
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : พ.ค.-ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 15,987 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
S8 XW ไต้หวัน อารีซัน 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SCOOT AIRLINE(XW)
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : เมษายน 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 20,888 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
S7 XW ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : SCOOT AIRLINE(XW)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : เมษายน 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 18,888 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
Z2SL SPECIAL ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน **best price**
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : THAI LION AIR(SL)
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
กำหนดการเที่ยว : 19-22 ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
Z1 VZ ไทจง-ไทเป-เหยหลิ่ว–จิ่วเฟิ่น–ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 4 คืน **ตรุษจีน**
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI VIETJET (VZ)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดจงไถซานซื่อ- วัดเหวินอู่ นั่งรถชิมวิวเมืองไทเป โดยรถ BUS HOP ON HOP OFF บินตรงสู่เมืองไทจง โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ไทเป 3 คืน ไทจง 1 คืน**
กำหนดการเที่ยว : 16-20 ก.พ. 61 **ตรุษจีน**
ราคาเริ่มต้นที่ : 19,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
SM5 TG ไทเป-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-ไถหนาน-เกาสง-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน **สงกราต์**
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI AIRWAYS(TG)
อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , อาหารเจประยุกต์ สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ,พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า, ร้าน บานาน่า ธีมร้านอาหารแบบย้อนยุคสไตล์เพลินวานไต้หวัน
กำหนดการเที่ยว : 14-18 เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 41,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
SM4 TG ไต้หวัน FARGLORY OCEAN PARK ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน **สงกรานต์ **
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI AIRWAYS(TG)
ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- สัมผัสลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK - อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเที่ยว : 13-17 เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 40,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
SM3 CI ไทเป – ไทจง – หนานโถว – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน **สงกรานต์**
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : CHINA AIRLINE(CI)
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป101ที่เคยสูงที่สุดในโลก ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่ ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรมที่เก้าเผ่า ถ่ายรูปสวยๆที...
กำหนดการเที่ยว : 14 - 17 เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ : 34,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
SM2 TG ไต้หวัน ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน **สงกรานต์**
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI AIRWAYS(TG)
ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่
กำหนดการเที่ยว : 11-15,14-18 เมษายน 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 40,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
SM1 TG ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน **สงกรานต์ **
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI SMILE (TG)
เกาสง – เจียอี้ – ไทจง – หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่
กำหนดการเที่ยว : 13-17 เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 36,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
HV1VZ ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI VIETJET AIR (VZ)
 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมหินรูปเศียรราชินีอลิซาเบธแห่ง อุทยานเย่หลิ่ว และชมความงามของ ไนแองการ่าแห่งไต้หวันที่ น้ำตกสือเฟิ่น  นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูที่ วัดเหวิ่นหวู่ และชม วัดจงไถฉานซื่อ ที่ทันสมัยที่สุด  ย...
กำหนดการเที่ยว : 5-9,12-16,19-23,26-30 ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ : 21,700 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
TV1VJ ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : THAI VIETJET AIR(VJ)
 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมหินรูปเศียรราชินีอลิซาเบธแห่ง อุทยานเย่หลิ่ว และชมความงามของ ไนแองการ่าแห่งไต้หวันที่ น้ำตกสือเฟิ่น  นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูที่ วัดเหวิ่นหวู่ และชม วัดจงไถฉานซื่อ ที่ทันสมัยที่สุด  ย...
กำหนดการเที่ยว : 5 - 9 / 12 - 16 /19 - 23 /26 - 30 กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้นที่ : 21,700 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
ZM2IT ไต้หวัน ไทเป ไทจง สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : TIGER AIR(IT)
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน
กำหนดการเที่ยว : 12-15, 13-16, 17-20, 20-24, 24-27, 27-30 พ.ค. 60 31 พ.ค.-3 มิ.ย., 3-6, 7-10, 14-17, 17-20, 21-24 มิ .ย. 28 มิ.ย.-1 ก.ค //30 มิ.ย.-3 ก.ค. // 1-4, 12-15, 15-18, 19-22 ก.ค. 22-25, 26-29 ก.ค.// 28-31 ก.ค
ราคาเริ่มต้นที่ : 14,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
VC5 CI ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : CHINA AIRLINE(CI)
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : พ.ค.-มิ.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ : 17,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
VC4CI ไต้หวัน อารีซัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : CHINA AIRLINE(CI)
ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้ อารีซัน นั่งรถไฟโบราณ ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : 6-10 ,13-17 ,20-24 ,27-31 พ.ค. 60 /3-7 ,10-14 ,17-21 ,24-28 มิ.ย. 60
ราคาเริ่มต้นที่ : 17,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
VC3 IT ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : TIGER AIR(IT)
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน
กำหนดการเที่ยว : พ.ค.-ก.ค. 60
ราคาเริ่มต้นที่ : 15,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
VC2 TG ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป๊ะอะ 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : การบินไทย (TG)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซ...
กำหนดการเที่ยว : 25-28,27-30 พ.ค. 10-13 ,24-27 มิ.ย. 2560
ราคาเริ่มต้นที่ : 21,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน
 
 

 
 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com