Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
Disneyland Hong Kong
Disneyland Hong Kong
 
Venetian Macau
 
    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
    ทัวร์จีน
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ภายในประเทศ
Useful Information
 

ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ

 
 
 
SC23U อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ล่องแพไม้ไผ่ เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า) 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : SICHUAN AIRLINE(3U)
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชม วังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก
กำหนดการเที่ยว : 6-9 กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 12,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
TS3U ทิเบต ลาซา เฉินตู 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SICHUAN AIRLINE(3U)
พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม-นั่งสามล้อแบบทิเบตชมวิว ลาซา-นั่งรถไฟ-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากากVIP ถนนโบราณจินหลี่
กำหนดการเที่ยว : 26-31 พฤษภาคม /14-19 มิถุนายน 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 39,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
SS1ZH กวางเจาเทรดแฟร์ 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SHENZHEN AIRLINE(ZH)
ชมงาน 3 วัน ..เที่ยววัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plaza
กำหนดการเที่ยว : วันที่ 14-19 เมษายน / 1-6 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 19,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
SS2 NX กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน **แวะมาเก๊า**
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : AIR MACAU (NX)
ชมงาน 2 วัน ..เที่ยว-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN
กำหนดการเที่ยว : 24-27 เมษายน / 2-5 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 20,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
X5CZ อู่ฮั่น จ่าวหยางชมดอกมัสตาร์ด ดอกท้อ ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : CHINA SOUTHERN AIRLINE(CZ)
กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น (CZ3030 : 02.10-06.30) เมืองจ่าวหยาง-สวนดอกมัสตาร์ดและดอกท้อ โชว์ฮั่นซ่ง เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง-อู่ฮั่นถนนคนเดินเจียงฮั่น สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-นั่งรถผ่านชมสะพานฉางเจียง-วัดกุยหยวน-ถนนอาหารฮู่ปู้ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3029 : 2...
กำหนดการเที่ยว : เดือนมีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 20,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
X4CZ อู่ฮั่น ทริปปั่นจักรยานชมสวนซากุระ เมืองเกงจิ๋ว เมืองจาวหยาง 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : CHINA SOUTHERN AIRLINE(CZ)
ถนนคนเดินเจียงฮั่น ปั่นจักรยานที่ทะเลสาบตงหู-สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-ถนนคนเดินชู่เห่อฮั่นเจีย เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-ปั่นจักรยานรอบกำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน เมืองจ่าวหยาง-สวนดอกท้อโชว์ฮั่นซ่ง เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ถนนอาหารฮู่ปู้
กำหนดการเที่ยว : 20-24 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 38,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
X3CZ อู่ฮั่น เมืองเกงจิ๋ว จงเสียน เขาบู๊ตึ้ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : CHINA SOUTHERN AIRLINE(CZ)
สวนกวนอูอี้หยวนกำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง เมืองจงเสียง-เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักจื่อเซียวตำหนักหนานเหยียน-ตำหนักไท่จื่อ เขาบู๊ตึ้ง-อารามอวี้ชวีกง-เมืองจ่าวหยาง โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิงกำแพงเมืองโบราณ-ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอู่ฮั่...
กำหนดการเที่ยว : 8-13 มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 24,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
X2CZ อู่ฮั่น... ชมซากุระที่ทะเลสาบตงหู 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : CHINA SOUTHERN AIRLINE(CZ)
ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : 9-12 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 33,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
X3U มองโกเลียใน -ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SICHUAN AIRLINE(3U)
พัก 5 ดาว
กำหนดการเที่ยว : 17-22 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 64,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
K3 FD จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : AIR ASIA ( FD)
สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน ภูเขาสวรรค์เทียนเหมินซาน
กำหนดการเที่ยว : 21-25 ก.พ. 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62 / 1-5 , 6-10 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62 วันที่ 4 – 8 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 15,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
K2XJ เกาะผู่ถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : AIR ASIA X(XJ)
☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน ☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม ☺ หังโจว ล่องชมความงามทะเลสาบซีหู ชมความงามยามค่ำคืนที่ซีหูเท...
กำหนดการเที่ยว : 10-15 , 11-16 , 12-17 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 25,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
ST8 มองโกเลีย ฮูเหอ เฮาเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SICHUAN AIRLINE(3U)
เฉิงตู-โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเ...
กำหนดการเที่ยว : พ.ค. - มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้นที่ : 30,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
ST5 ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : SICHUAN AIRLINE(3U)
ร้านขายเสื้อกันหนาว-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก)-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียงโรงเบียร์ฮาร์บิน (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)คฤหาสน์วอลการ์-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-คฤหาสน์พาฟลอฟ ฯลฯ
กำหนดการเที่ยว : 9-14 / 11-16 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้นที่ : 32,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
BB8 FD บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 5 วัน การเดินทาง : AIR ASIA(FD)
เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ้ง) ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก
กำหนดการเที่ยว : พ.ค.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 16,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
BB5 FD ซัวเถา 5 วัน 4 คืน ** พัก 5 ดาว**
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : AIR ASIA(FD)
ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ค้าขายร่ำรวย พักหรู 5 ดาว ผ่อนคลายสปาหรู 4 วัน 3 คืน มื้อพิเศษ...กุ้งมังกร+อาหารแต้จิ๋ว+กวางตุ้ง
กำหนดการเที่ยว : มิ.ย. - ธ.ค 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 15,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
BB4FD ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 4 วัน การเดินทาง : AIR ASIA(FD)
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยว
กำหนดการเที่ยว : มิ.ย. - ธ.ค 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 14,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
TY2CZ ไถโจว เวินโจว 6 วัน 4 คืน ** เปิดกรุ๊ปใหม่ ** แวะเที่ยวกวางเจา
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : CHINA SOUTHERN AIRLINE(CZ)
เปิดกรุ๊ปใหม่ ตามคำเรียกร้องค่ะ
กำหนดการเที่ยว : 21-26 มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้นที่ : 27,900 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 
 
 
 
KW7FD ซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 6 วัน การเดินทาง : AIR ASIA(FD)
หยุนไถ่ซาน...อุทยานสวรรค์เทียบเท่าจิ่วจ้ายโกว ** สัมผัสรถไฟความเร็วสูง 350 กม./ชั่วโมง **
กำหนดการเที่ยว : ปีใหม่29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61
ราคาเริ่มต้นที่ : 35,999 บาท / ท่าน +ดูรายละเอียด ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม เสิ่นหยาง ฯลฯ
 
 

 
 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ ท่องเรือสำราญ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม วิธีการชำระเงิน ชำระเงินออนไลน์ ติดต่อเรา
Copyright © 2011 Variety Hong Kong Macau. All Rights Reserved.
วาไรตี้ ทราเวล เซอร์วิส เลขที่ 83 /38 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9263852 , 090-6583326  |  แฟกซ์ : 02-9263296  |  Email : variety1_hkg@hotmail.com